Авторизоваться для более быстрого доступа к лучшим сделкам. Нажмите тут если у вас нет учетной записи.

LEKTORS

27 апреля 2021 г. 22:33   Образование, наука   Daugavpils   33 просм

823 €

 • lektors-big-0
Область: Daugavpils
Цена: 823 €

DARBA APRAKSTS

Valsts policijas koledžas Latgales filiāle aicina darbā

LEKTORU

Darbavieta: Daugavpils

Darba laiks: uz noteiktu (ievēlēšanas) laiku no 2021.gada 1.jūlija

Docējamie studiju kursi un mācību priekšmeti:

 

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā „Policijas darbs”:

 

 • Civilā aizsardzība;
 • Pašvaldību tiesības;
 • Sodu izpildes tiesību pamati;
 • Krimināizlūkošana;
 • Kriminālmeklēšanas pamati;
 • Kriminālistikas taktika un metodika;
 • Juridisko tekstu analīze un sastādīšana;
 • Latvijas tiesību aizsardzības iestādes.                                 

Arodizglītības programmā „Policijas darbs”:

 • Civilā aizsardzība.

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:

 • doktora vai maģistra grāds vai augstākā izglītība bez zinātniskā grāda, ja pretendentam ir docējamam priekšmetam vismaz septiņu gadu praktiskā darba stāžs, pedagoģiskais darbs vai pretendenta līdzšinējā profesionālā pieredze nozares docējamajam priekšmetam;
 • docējamajam priekšmetam nepieciešamā neformālā izglītība un profesionālā kvalifikācija, ko apliecina ar sertifikātiem, licencēm, profesionālās pilnveides u.tml. dokumentiem;
 • zinātnes nozarei atbilstoši zinātniskie darbi, ko apliecina zinātniskās publikācijas vai publicētie mācību līdzekļi pēdējo sešu gadu laikā;
 • profesionālā tālākizglītība par inovācijām augstākās izglītības sistēmā vai augstskolu didaktikā, vai izglītības darba vadībā.

Amata pienākumos ietilpst:

 • īstenot policijas darbinieku pieaugušo neformālās izglītības, arodizglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas;
 • izstrādāt un aktualizēt studiju kursu, mācību priekšmetu un pieaugušo neformālās izglītības programmas;
 • izstrādāt studiju un mācību metodiskos materiālus, izdales materiālus un praktiskos uzdevumus, eksāmenu un citu pārbaudījumu saturu;
 • vadīt lekcijas, seminārus un praktiskās nodarbības visā valsts teritorijā;
 • izmantot studiju kursa, mācību priekšmeta vai pieaugušo neformālās izglītības programmas prasībām atbilstošu pasniegšanas metodiku;
 • ieviest jaunas mācību metodes, kas veicinātu pieaugušo neformālās izglītības, studiju (mācību) programmu apguvi;
 • izstrādāt komplekso mācību un prakses uzdevumus, piedalīties komplekso mācību norisē, kontrolē un vērtēšanā;
 • pilnveidot un izmantot mācību tehniskos līdzekļus lekcijās, semināros un praktiskajās nodarbībās;
 • izvērtēt un analizēt kadetu, klausītāju un studējošo zināšanas un prasmes;
 • organizēt kadetu, klausītāju un studējošo pastāvīgo darbu un konsultēt docējamo studiju kursu un pasniedzamo mācību priekšmetu ietvaros;
 • vadīt un recenzēt kvalifikācijas darbus;
 • pilnveidot pedagoģiskās prasmes un profesionālo meistarību, aktualizēt zināšanas, piedaloties profesionālās pilnveides kursos, pieaugušo neformālās izglītības programmās, semināros un projektos;
 • nodrošināt studiju/mācību procesu citu docētāju prombūtnes laikā pēc Valsts policijas koledžas Latgales filiāles vadītāja rīkojuma;
 • veikt pētījumus atbilstoši plānotajai pedagoga slodzei, iepazīstināt Valsts policijas koledžas Latgales filiāles un katedru personālu ar pētījumu rezultātiem;
 • saskaņā ar tiešā vadītāja norādījumiem, veikt līdzīga satura amata kompetencei saistošus pienākumus;
 • savas kompetences ietvaros pildīt Iekšlietu ministra, Valsts policijas priekšnieka, Valsts policijas koledžas direktora un Valsts policijas koledžas direktora vietnieka (studiju un mācību jautājumos) rīkojumus un veikt citus uzdevumus saskaņā ar Valsts policijas koledžas vadības norādījumiem;
 • darbs ir saistīts ar komandējumiem Latvijas teritorijā.

Piedāvājam:

 • atalgojumu no EUR 823,00 (zemākā mēneša darba algas likme), papildus ņemot vērā pedagoga mēneša darba algas koeficentu (izglītības pakāpe un grāds, pedagoģiskā vai profesionālā pieredze nozarē);
 • 0,5 pedagoģisko slodzi, darba vietu Daugavpilī, Vaļņu ielā 27.

 

Akadēmiskā amata pretendentiem uz vakanto lektora (uz darba līguma pamata) amatu līdz 2021.gada 27.maijam Valsts policijas koledžā jāiesniedz pieteikums, tam pievienojot dzīves un darba gājuma aprakstu (CV), kas noformēts atbilstoši www.europass.lv standartam, izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas, sertifikātus, licences vai profesionālās pilnveides izglītības dokumentus, kas apliecina profesionālo kvalifikāciju, izziņu par darba stāžu, kas apliecina profesionālo vai pedagoģisko pieredzi specialitātē, dokumentus par ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu atzīšanu, ja izglītība iegūta ārvalstīs, zinātnes nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas vai publicētos mācību līdzekļus pēdējo sešu gadu laikā.

 

Dokumentus nosūtīt Valsts policijas koledžai, adrese: Rīga, Ezermalas iela 10, LV–1014 ar norādi „Konkursam uz lektora amatu” vai uz e-pastu: kadri@koledza.vp.gov.lv, tālruņi uzziņām: 65403264, 67219643.

Sazināsimies ar otrajai atlases kārtai izvirzītajiem pretendentiem.

      Iesniegto personas datu apstrādi ar mērķi nodrošināt šī amata konkursa pretendenta atlasi veiks personas datu pārzinis – Valsts policijas koledža, kontaktinformācija: Ezermalas iela 10, Rīga, LV-1014. Papildus informācija par datu apstrādi pieejama www.policijas.koledza.gov.lv/lv//par koledzu/personas_datu_aizsardziba.

 

PRASMES

Alga bruto

823 EUR

Vakances Nr.

210427-77

Uzņēmums

Valsts policijas koledža

Darba vietas adrese

LATVIJA, Vaļņu iela 27, Daugavpils

Kontaktpersona

Dokumentus ar norādi "Konkursam uz lektora amatu" nosūtīt pa pastu: Ezermalas 10, Rīga, LV-1014

Darba veids

Darbinieka amats uz noteiktu laiku

Nosaukums

Nepilna slodze

Darbības joma

Izglītība / Zinātne

Līgums

Darbinieka amats uz noteiktu laiku

Aktuāla līdz

27.05.2021

Pieteikto vietu skaits

1

 

Дополнительные детали

Дата окончания вакансии 27.05.2021

Теги:

lektors